KOL-programmet i Syddanmark

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark går sammen om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til syddanskere med KOL

Telemedicinske løsninger til borgere med KOL bringer sundhedsvæsenet tættere på syddanskerne

Med økonomiaftalerne for 2016 aftalte Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal være et tilbud til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

I aftalen mellem Regeringen, KL og DR er det forudsat, at implementeringsopgaven bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. For hvert landsdelsprogram etableres en programstyregruppe med en regional og kommunal formand.

Allerede i februar 2017 vedtog de 22 kommuner og Region Syddanmark et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL. Forløbsprogrammet beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende sundhedsindsats, som kommunerne, almen praksis, sygehuse og apotekerne i Syddanmark yder i samarbejde med borgere med KOL.

Det videre arbejde med implementering af KOL-programmet i Syddanmark tager udgangspunkt i det nye forløbsprogram for mennesker med KOL.

KOL-programmet i Syddanmark

KOL-programmet i Syddanmark er etableret som et fælles regionalt/kommunalt program med en programstyregruppe og et programsekretariat.

Styregruppemedlemmer i Syddanmark:

 • Peder Jest, direktør, OUH (regional formand)
 • René Lorenz, stabschef, Odense kommune (kommunal formand)
 • Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune
 • Anna-Marie Bloch Münster, lægefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus
 • Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland 
 • Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation
 • Jacob Kyndal, direktør Aabenraa Kommune
 • Rolf Johansen, direktør, Haderslev Kommune
 • Michael Hejmadi, almen praktiserende læge, PLO Syddanmark
 • Klaus Jensen, repræsentant for Lungeforeningen
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt 
 • Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense Kommune.

Programsekretariatet har ligeledes en regional og en kommunal programleder.

FORMÅL

Det overordnede formål med implementering af KOL-programmet i Syddanmark er, at tilvejebringe det sundhedsfaglige grundlag for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering i Syddanmark, herunder afgrænsning af målgruppe, inklusion- og eksklusionskriterier og den sundhedsfaglige ydelse, rolle og ansvarsdeling mellem sektorer samt kompetencekrav og læringsmål.

MÅL

Målsætningen for indsatsen er, at

 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg
 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestering
 • Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger
KOL-programmet i Syddanmark
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Lise Døj-Bendixen
+45 2484 4352
LDOJ@rsyd.dk