Klar-til-brug lægemidler erstatter manuel håndtering af risikobetonet medicin

En business case skal dokumentere fordelene ved overgang til klar-til-brug koblet antibiotika frem for manuel håndteret antibiotika

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Manuel håndtering af medicin kan udgøre en arbejdsmiljømæssig risiko for plejepersonalet. Det gælder fx for antibiotika og medicin til kemoterapi. Derfor anvendes i stigende grad klar-til-brug lægemidler frem for manuel håndteret medicin.

Koblet antibiotika

Antibiotika udgør femogtyve procent af de lægemidler, der anvendes intravenøst hos patienter indlagt på Odense Universitetshospital (OUH). Fordi antibiotika udgør en arbejdsmiljømæssig risiko for plejepersonalet under håndteringen i afdelingen, er der udviklet et koncept, hvor hætteglas med antibiotika leveres koblet til en infusionsbeholder, et lukket system, klar til brug. Flere kliniske afdelinger anvender allerede i dag dette koncept, både på OUH og på andre sygehuse i regionen. Omvendt er der også afdelinger, som vælger ikke at bruge konceptet.

Ingen medicinrum i de nye supersygehuse

Nyt Odense Universitetshospital bygges uden traditionelle medicinrum. Det betyder, at lægemidler i fremtiden skal leveres klar til brug i klinikken.

Business case fungerer som beslutningsgrundlag

I overgangsperioden mellem Odense Universitetshospital og Nyt OUH ønsker OUH at få udarbejdet en business case, hvor brug af manuel håndtering af intravenøs antibiotika i klinisk praksis sammenholdes med den robotkoblede intravenøse metode. Bag projektet står styregruppen for projekter, der handler om håndtering og distribution af lægemidler på Nyt OUH.

Fokus for business casen er intravenøs antibiotika, der anvendes på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Ud over direkte økonomiske betragtninger inddrages også følgende andre centrale aspekter i relation til business casen:

  • Patientsikkerhed
  • Infektionshygiejne
  • Arbejdsgange
  • Arbejdsmiljø
  • Logistik
  • Tilgængelighed og
  • Affaldshåndtering.

Den manuelle håndtering af intravenøs antibiotika i klinisk praksis sammenholdes med den robotkoblede blanding. Baseline for business casen er nuværende procentvis udbredelse af koblet antibiotika på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Baseline holdes op imod et Nyt OUH perspektiv, hvor antibiotika udelukkende distribueres som koblet. Viden, fremkommet på baggrund af markedsanalyse omkring alternative muligheder for koblet antibiotika, inddrages i business casen i den udstrækning, det er muligt.

FAKTA - Business case værktøj på OPIGUIDE.DK

Til udarbejdelsen af business case anvendes OPI-business case værktøjet, som er udviklet af Syddansk Sundhedsinnovation. Værktøjet fungerer som en slags tjekliste, der gør det overskueligt at foretage beregninger over økonomiske konsekvenser ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger, som for eksempel klar-til-brug lægemidler. Dermed får regioner og kommuner et mere sikkert grundlag at basere deres beslutninger på.

Klar-til-brug lægemidler erstatter manuel håndtering af risikobetonet medicin

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk