Skip til primært indhold

Intelligent hospitalslogistik - IHL, til eksisterende og nye sygehuse

IHL-projektet skal udvikle intelligente logistiksystemer til eksisterende og nye sygehuse. Sygehuse i alle fem regioner deltager og en lang række samarbejdspartnere er involveret med en række delopgaver. Det gør IHL-projektet til et ambitiøst projekt.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Projektet ”Intelligent hospitalslogistik” (IHL) har som formål at udvikle en innovativ løsning til understøttelse af den samlede logistikopgave på hospitaler. I projektet udvikles en prototype på et fuldautomatisk integreret internt transport-, lager- og logistiksystem, som vil være enkelt, pålideligt, intelligent og effektivt og fungere ligeså nemt som et rørpostsystem.

IHL-projektet er delt op i tre faser

Fase 1 foregik frem til den 28. februar 2014. Omdrejningspunktet var at opbygge et fysisk testanlæg med infrastrukturen for IHL på Hvidovre Hospital. Til testanlægget blev der udviklet styringssoftware, som bruges til at integrere de tre funktioner: Indlagring, udlagring og transport. Det var også i fase 1, at brugergrænseflader blev udviklet med den funktionalitet, der er nødvendig for at kunne betjene testanlægget. IHL’s testanlæg blev indviet 26. februar.

Fase 2 foregår frem til den 31. oktober 2014.
Her udvikles IHL-løsningen med avancerede services og koncepter, som er tilpasset fremtidige brugeres behov. Det sker i tæt dialog med repræsentanter for en række faggrupper i og omkring sygehusene. I fase 2 bliver der arbejdet med:

Udvikling af services til IHL-løsningen

Videreudvikling af styring med mere avancerede funktioner og intelligens
Videreudvikling af systemport og brugergrænseflader herunder tablet/smartphone-brugergrænseflade
Udvikling af transportkasser, som understøtter de services, der udvikles
Simuleringer og visualiseringer af IHL-løsninger til nogle af de involverede hospitaler
Fase 3 foregår frem til 30. april 2015. I denne fase testes og afprøves IHL, og løsningen tilpasses på baggrund af tests og brugerfeedback. Den endelige og fuldstændige beskrivelse af IHL-projektet udvikles, og her beskrives det bl.a., hvordan standarder som hygiejne, brandsikkerhed, CE-mærkning mv. overholdes.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation deltager i projektet og arbejder på nuværende tidspunkt med en Business Case på konceptet, der synliggør hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter hospitaler får ved at vælge dette logistik-koncept.

Visionen er, at det første fuldskala IHL-anlæg om få år realiseres i Region Syddanmark og på et eller flere af de andre nye supersygehuse, der bygges i Danmark de kommende år.

Mål

Det overordnede mål for IHL-projektet er at skabe bedre og mere effektive hospitaler.

De konkrete mål for IHL-projektet er bl.a.:

  • At sygehusets personale maksimalt skal gå 25 meter for at få udleveret, hvad de har brug for
  • At sygehusets personale højest skal vente fem minutter på udleveringen
  • At den plads, der bruges til lagerbeholdninger, bliver reduceret og anvendt mere effektivt
  • At det bliver nemt og enkelt at registrere og spore alt, dvs. 100 % sporbarhed
  • I et anlægsperspektiv skal IHL reducere behovet for investering i lager- og logistik ved simpelthen at reducere størrelsen af det totale varelager, behovet for bufferlagre på afdelingerne og reducere behovet for plads til logistikken.
  • I et driftsperspektiv skal IHL bidrage til øget effektivitet, mindre spild og øget trivsel, når personalet får frigjort tid til de egentlige opgaver med behandling og sygepleje.

Kontakt

APPFWU01V