Innovative telemedicinske løsninger (United4Health)

15 regioner i EU er gået sammen i et fælles EU-projekt - United4Health, som skal afprøve og implementere de bedste telemedicinske løsninger til mennesker med kroniske sygdomme.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

United4Health har til formål at udnytte de innovative telemedicinske løsninger, der er implementeret og afprøvet under Renewing Health projektet.

Et begrænset antal løsninger, der allerede er valideret i eller under validering i Renewing Health, vil blive afprøvet i 15 regioner, med henblik på at garantere opsamling og sammenlignelighed af data og resultater. Alle løsninger er patientorienterede og inkluderer monitorering og behandling af kronisk syge patienter med diabetes, KOL eller hjertesygdomme.

Løsningerne, der skal implementeres inkluderer:

  • Livslang varetagelse af diabetes
  • Kortvarig opfølgning efter udskrivelse fra hospitalet for KOL patienter
  • Fjernovervågning af kongestiv hjerteinsufficiens.

Projektet vil fungere som et klinisk forsøg, der skal måle effekten og omkostningseffektiviteten for de gennemførte løsninger. Dette vil medføre videnskabelig validitet af resultaterne og vil demonstrere hjemmemonitorering og behandling som en mulighed - i stor skala.

Effektiviteten af løsningerne evalueres ved hjælp af MAST metoden (Model for the Assessment of Telemedicine).

United4Health projektet har til formål at påvise, at de PHS-baserede løsninger (personal health systems) til varetagelsen af borgere, der lever med kroniske sygdomme i hjemmet, der allerede er validerede eller er under validering i Renewing Health, med held kan overføres til andre regioner.

Data fra Renewing Health og United4Health kan sammen forhøje evidensgrundlaget for fordelen ved disse løsninger og de positive effekter de medfører for mennesker, der lever med kroniske sygdomme, deres pårørende og sundhedspersonalet. Endvidere kan data vise kastet ved de investeringer, som løsningerne kan give sundhedsmyndighederne og sygeforsikringsselskaber.

Innovative telemedicinske løsninger (United4Health)

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk