Innovationsagentuddannelse 2015 - Uddannelse i brugerinddragelse og innovation

Endnu et hold medarbejdere i Region Syddanmark er startet på innovationsagentuddannelsen. 22 læger, sygeplejersker og en enkelt HR-chef starter dermed et forløb med projektudvikling forankret den kliniske hverdag

Sundhedsvæsenet ændrer sig med stor hast og stiller nye krav til sundhedsmedarbejdere. Krav til viden om innovation, der tilgodeser reelle behov i en klinisk hverdag i det danske sundhedsvæsen. Syddansk Sundhedsinnovation og Koncern HR Personaleudvikling tilbyder et uddannelsesforløb over seks undervisningsdage, som gør dig i stand til at arbejde struktureret med brugerinddragelse og innovation og udvikle konkrete løsninger.

Uddannelsen strækker sig over seks undervisningsdage med ca. en måneds
mellemrum og består af workshops, etablering af netværk og mulighed for faglig opsamling med spredning af erfaringer.

Udgangspunkt i en problemstilling fra den virkelige verden

Inden uddannelsesstart har deltageren sammen med sin leder udvalgt en konkret udfordring eller problemstilling fra praksis, som afdelingen gerne vil løse gennem brugerinddragelse og innovation. Uddannelsen afsluttes med en præsentation af resultater og erfaringer fra eget projekt. Lederen deltager på den første dag, hvor forløbet introduceres og på den sidste dag, hvor resultaterne præsenteres.

Det forventes, at deltageren i løbet af uddannelsen arbejder med sin egen problemstilling. Ud over de seks undervisningsdage forventes arbejdsindsatsen at svare til minimum fire dage om måneden.

Formål med uddannelsen

  • at deltagerne bliver i stand til at anvende metoder til patient- eller borgerinddragelse og innovation i egen praksis.
  • at deltagerne danner netværk, som kan fastholde og styrke arbejdet med patient/borgerinddragelse og innovation fremover.
Innovationsagentuddannelse 2015 - Uddannelse i brugerinddragelse og innovation

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk