Foden under eget køkkenbord

Et omfattende projekt i Svendborg kommune sætter fokus på at skabe gode rammer og gode oplevelser omkring måltidet på kommunens 17 plejecentre. Gennem inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere skal måltidet gøres til dagens centrale højdepunkt, hvor beboerne oplever dejlig mad, samvær og livskvalitet.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Mennesket i centrum og længst muligt i ejet liv

Svendborg Kommune har en politisk vision, som lægger vægt på, at det enkelte menneske skal støttes og hjælpes til at være længst muligt i eget liv. Projektet ”Foden under eget køkkenbord” er iværksat af Svendborg Kommune og henvender sig til beboere, medarbejdere og pårørende på 17 plejecentre i kommunen. Projektet løber i perioden 2014-2017.

Projektet skal optimere måltidsoplevelsen og implementere nye veje for involvering af borgere omkring måltidet. Brugerinddragelsen berører 700 ansatte og beboere på i alt 49 boenheder i Svendborg Kommune

Syddansk Sundhedsinnovation rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation deltager i projektet og varetager den samlede proces omkring brugerinddragelse og gennemfører innovativ projektledelse i forbindelse med konceptudviklingen.

Formål

Projektet har til hensigt at øge brugerinddragelsen omkring måltidet. Og øge frekvensen af sanseoplevelser og samværsstunder med henblik på at styrke det sociale fællesskab, forebygge ensomhed, sikre medindflydelse og øge livsglæden for medarbejdere og beboere på Svendborg Kommunes 17 plejecentre.

Mål

Projektet skal sikre udvikling af koncepter der:

  • Sikrer ernærings- og hensigtsmæssige måltider & nydelse omkring måltiderne.
  • Involverer beboere, pårørende og medarbejdere i samværsstunder og fællesskab.
  • Sikrer medbestemmelse, inddragelse og øget livskvalitet.
  • Inviterer til oplevelser og sansestimuli omkring måltidet.

FAKTA

Projektet er delvist finansieret af Børn, ligestilling, Integration & Sociale forhold.

Foden under eget køkkenbord

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk