Skip til primært indhold

Fælles telemedicin i Syd

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark går sammen om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til syddanskere med KOL og hjertesvigt. På sigt er det forventningen at flere sygdomsområder kobles på.

Telemedicinske løsninger bringer sundhedsvæsenet tættere på syddanskerne

I aftalerne mellem Regeringen, KL og DR er det forudsat, at implementeringen af de telemedicinske indsatser bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. I Syddanmark består programstyregruppen af følgende medlemmer:

 • Matilde Schmidt Petersen, sygeplejefaglig direktør, Odense Universitetshospital (regionale formand)
 • René Lorenz, stabschef, Odense kommune (kommunal formand)
 • Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune
 • Anna-Marie Bloch Münster, lægefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus
 • Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland 
 • Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt 
 • Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation
 • Charlotte Scheppan, sundhedschef, Odense Kommune
 • Louise Thule Christensen chef for seniorområdet, Haderslev Kommune
 • Irene Ravn Rossavik, social- og sundhedsdirektør, Middelfart Kommune
 • Michael Hejmadi, almen praktiserende læge, PLO Syddanmark
 • Frede Christensen, repræsentant for Lungeforeningen.

Lige nu er det forventningen at borgere med KOL fra slutningen af 2023 kan blive tilbudt den telemedicinske indsats i Syddanmark. For borgere med hjertesvigt vil tilbuddet være udfærdiget midt i 2024. 

Formål

Det er visionen, at de telemedicinske tilbud skal sikre, at borgerne inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestrer egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet i hverdagen, samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser og ambulante kontroller reduceres.

Læs mere om "TeleKOL i Syd" på hjemmesiden for Fælleskommunal Sundhedssekretariat i Syddanmark.

Kontakt

Lise Døj-Bendixen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Digital Innovation


24 84 43 52 Lise Døj-Bendixen på LinkedIn
APPFWU01V