En ny, intelligent sorteringsrobot – GiboSort, skal sikre effektiv og sikker håndtering af blodprøver

Antallet af blodprøvetagninger i Danmark vokser. Det betyder stigende udgifter, øget ressourceforbrug og større udfordringer i forhold til patientsikkerhed. Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus og Hillerød Sygehus har indledt et samarbejde på tværs af regionsgrænserne omkring udvikling af en intelligent sorteringsrobot - GiboSort, som kan erstatte den manuelle håndtering af blodprøver.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Det overordnede mål med projektet er at effektivisere og øge sikkerheden omkring håndtering af blodprøver.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet

 1. Udvikling af brugeroplevelse/interface ved anvendelse af GiboSort.

  Syddansk Sundhedsinnovation udfører brugerstudier med henblik på at designe brugerinterface / interaktion med GiboSort-robotten. Udviklingen foregår gennem en iterativ designproces, der tager udgangspunkt at understøtte arbejdsgangene.
  Der leveres et user-interface i form af en prototype og en funktionsbeskrivelse.

  Mål: At give brugerne (primært bioanalytikere) et let og forståeligt interface, som kan optimere arbejdsgangene omkring robotten og som muliggør en simpel tilpasning/er-konfiguration af systemet i forbindelse med f.eks. indføring af nye rør typer.

 2. Trendanalyse omkring blodprøveanalyse.

  Syddansk Sundhedsinnovation udfører trendanalyse på det polske og tyske marked med hovedfokus på trends omkring, at blodprøveanalyser i fremtiden vil ske i centrale centre eller lokalt på hospitaler.

 3. planlægning af aktiviteter i forbindelse med projektets afslutningskonference.

OPI samarbejde

Gibosort-projektet udvikles som et OPI-samarbejde med både en regional forskningsinstitution, Syddansk Universitet, en regional virksomhed, Gibotech, sygehuse på tværs af regionerne og med Nyt OUH. Projektet har endvidere et generelt internationalt perspektiv.

En ny, intelligent sorteringsrobot – GiboSort, skal sikre effektiv og sikker håndtering af blodprøver

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Martin Skov
+45 4019 6902
MSkov@rsyd.dk