Elektronisk henvisning til forebyggelsestilbud

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelsesopgave er en delt opgave mellem kommunerne og sygehusene. Projektet skal sikre anvendelsen af elektronisk kommunikation i forbindelse med henvisning til forebyggelsestilbud på tværs af sektorerne

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

I flere kommuner opbygges sundhedscentre, som varetager kommunens forebyggelsestilbud. Disse forebyggelsestilbud kan både egen læge og sygehuset henvise til. Der er derfor behov for at informere om tilbuddene og aktiviteterne, så patienterne kan vejledes i, hvilket forebyggelsestilbud, der passer i patientens aktuelle situation.

Desuden er der behov for, at der kan sendes en elektronisk henvisning til kommunen eller sygehuset med oplysninger fra patientens journal. Kommunen og sygehuset bør efter endt forebyggelsesindsats sende en elektronisk epikrise/statusrapport retur til patientens lægepraksis.

Mål

  • At alle kommunale forebyggelsestilbud er opdateret på regionens praksisinformationssystem VisInfoSyd
  • At alle lægepraksis og sygehuse henviser elektronisk til forebyggelsestilbud inden udgangen af 2013
  • At alle kommunale forebyggelsestilbud har implementeret fagsystem/alternative arbejdsgange med anvendelse af REFHOST til modtagelse af elektroniske henvisninger
  • At kommuner med fagsystem sender epikriser elektronisk inden udgangen af 2014.
Elektronisk henvisning til forebyggelsestilbud