Effektiv og hensigtsmæssig indretning af det kommende akutcenter ved Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjyllands nye Akutcenter, fælles akutmodtagelse (FAM), flytter til nye lokaler i efteråret 2014. Forud for flytningen skal brugertest være med til at identificere en effektiv og hensigtsmæssig indretning af det nye Akutcenter. Over to aftener i juni 2014 simuleres/afprøves arbejdsgangene omkring fire prædefinerede patientforløb i de nye bygninger, med relevant personale og figuranter til at agere patienter og pårørende.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Baggrund for opgaven

Sygehus Sønderjyllands ny Akutcenter, den fællesakutmodtagelse (FAM), skal flytte ind i nye lokaler i efteråret 2014. Byggeriet er i gang og forventes færdigt i løbet af sommeren 2014.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet

  • Gennem en brugerproces at medvirke til, at medarbejderne forberedes til arbejdet i det nye Akutcenter
  • at give anbefalinger til mindre ændringer af lokaleindretning med henblik på at optimere arbejdsgangene til gavn for patienter og medarbejdere.

Der fokuseres primært på udredning af patienter i den fælles akutmodtagelse (FAM), som er placeret på 1. sal over den nuværende skadestue.

Succeskriterier

Syddansk Sundhedsinnovation skal

  • Bidrage til, at de kommende brugere, før indflytning i de nye lokaler, via en brugerproces og grafisk materiale forberedes bedst muligt på de ændrede arbejdsgange
  • Medvirke til opsamling af de kommende brugeres gode idéer og bekymringer i forbindelse med indflytning
  • Bidrage til at gøre opmærksom på de fysiske områder og arbejdsgange, som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med indflytningen.
Effektiv og hensigtsmæssig indretning af det kommende akutcenter ved Sygehus Sønderjylland

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk