Digitaliseret sundhedssamarbejde i Region Syddanmark

Med ”Digitaliseret sundhedssamarbejde” på sundhedsområdet bindes sundhedsvæsenet sammen, så relevante data om borgerne hele tiden er tilgængelig hos de rigtige parter på tværs af sektorerne sygehuse, lægepraksis og kommuner

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Rette data om patienten på rette tid og sted

Digitaliseret sundhedssamarbejde dækker over, at alle de store informationsstrømme, der konstant sendes mellem sundhedsvæsenet parter skal digitaliseres, det vil sige, at papirgange skal digitaliseres og organiseringen og anvendelsen af it-redskaber skal optimeres.

Som overordnet  ramme for det digitaliserede sundhedssamarbejde i Region Syddanmark er der i 2012 i regi af Det Administrative Kontaktforum (DAK) formuleret og vedtaget en ambitiøs og visionær ”It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014.

Tværsektoriel it-strategi skal skabe sammenhængende patientforløb

It-strategien baner vejen for fælles tværsektoriel it-understøttelse af det gode og sammenhængende behandlings- og plejeforløb som både skaber tryghed for borgeren og kvalitet i behandling og pleje. Dermed sikres, at de nødvendige patientdata om behandling og pleje, udveksles mellem de it-systemer, der anvendes i almen praksis, på sygehusene og i kommunerne - Også anvendelse af telemedicin og velfærdsteknologi er omfattet af it-strategien.

Læs om status på it-strategien.

Projekt ”Digitalt sundhedssamarbejde” - 14 projekter

Projekt ”Digitalt sundhedssamarbejde” er organiseret i en række konkrete projekter, 14 projekter i alt. Projekterne har forskellig karakter afhængigt af, om det er et udbredelsesprojekt (alle parter deltager i en fælles implementering), et pilotprojekt eller et foranalyseprojekt.

Formålet med ”Digitaliseret sundhedssamarbejde” på sundhedsområdet er at binde sundhedsvæsenet sammen, så relevante data om borgerne hele tiden er tilgængelig hos de rigtige parter på tværs af sektorerne sygehuse, lægepraksis og kommuner. 

Digitaliseret sundhedssamarbejde i Region Syddanmark