Byggeri af 1:1 mock-up for Nyt OUH

En sengestue med bad, en operationsstue, en intensivstue bygges op som realistiske mock-ups i fuld skala, med det formål at teste en decentral placering af tekniske anlæg - i loftet over stuerne.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Tekniske anlæg placeres i loftet over operationsstuen

Traditionelt placerer man tekniske anlæg og installationer, i centrale enheder langt fra de rum/lokaliteter, de skal servicere. Nu tester Nyt OUH, i samarbejde med Sundhedsinnovatoriet, en decentral placering af tekniske anlæg, anbragt på loftet.

Hvert enkelt rum i byggeriet udrustes på loftet med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion. Hermed opnår man, at teknik tilpasses de enkelte rums behov og at specialtekniske anlæg, som fx til en intensivstue, placeres helt tæt på den klinik, de skal betjene. Dermed mindskes en eventuel overkapacitet i de tekniske anlæg og der skabes optimale muligheder for, at teknikken understøtter den kliniske drift bedst muligt.

Samtidigt udnytter en decentral placering af tekniske anlæg bygningernes volumen mere effektivt, hvormed man kan reducere det areal, der traditionelt sættes af til tekniske anlæg. Også fremtidige omlægninger bliver lettere, fordi de kun involverer det enkelte rum, og ikke et centralt anlæg, hvor ændringer vil påvirke andre løsninger.

Mockuppen forventes at blive stående til Nyt OUH er færdigopført i 2021.

Byggeri af 1:1 mock-up for Nyt OUH

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk