Brug af Fælles MedicinKort - Så alle relevante parter kan se patientens medicinprofil

Det fælles medicinkort (FMK) giver mulighed for at dele information om patientens aktuelle medicin på tværs af sygehus, lægepraksis og kommune. Det Fælles MedicinKort kan dermed nedbringe fejlmedicinering og forbedre kvaliteten af medicinering af borgerne/patienterne

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Det Fælles MedicinKort skal sikre, at patientens aktuelle medicinstatus til enhver tid er tilgængelig for sundhedspersonalet - uanset om det er sundhedspersonale på sygehuset, hos de praktiserende læger eller i kommunerne. Hvis alle ved besked om hvilken medicin patienten får, kan fejlmedicinering nedbringes.

FMK projektet består af mange enkeltprojekter, hvoraf nogle opgaver udføres nationalt og andre udføres i de enkelte regioner. Foruden implementering og udbredelse af anvendelsen af FMK i de elektroniske patientjournaler (EPJ) på sygehusene, skal Syddansk Sundhedsinnovation, på vegne af Region Syddanmark, stå for at udbrede anvendelsen af FMK i almen praksis.

Syddansk Sundhedsinnovation står således for udbredelsen af brugen af FMK hos de praktiserende læger i takt med, at deres journalsystemer bliver udviklet til det og i takt med, at FMK bliver taget i brug på sygehusene.

Udbredelse af FMK indgår som en del af overenskomsten for de almen praktiserende læger og speciallæger. Region Syddanmark planlægger en udbredelse områdevis i takt med at de enkelte sygehusenheder får implementeret FMK. Målet er at alle speciallæger og alment praktiserende læger benytter FMK senest når sygehusene er på FMK.

Aktuel status junil 2014

FMK er taget i anvendelse på sygehusene med undtagelse af Sygehus Sønderjylland. 
85 % af de praktiserende læger og 80 % af de praktiserende speciallæger har taget FMK i anvendelse.

Brug af Fælles MedicinKort - Så alle relevante parter kan se patientens medicinprofil