Best practice for velfærdteknologiske løsninger i EU (CASA)

13 europæiske partnerregioner er gået sammen om at finde fælles løsninger og best practices for udrulningen af velfærdsteknologiske løsninger på tværs af de europæiske lande

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

9 studieture

9 Studieture på tværs af de deltagende lande, indenfor en række emner, skal vise hvilke initiativer, der er i gang i EU indenfor velfærdsteknologi.

  • monitorering, sikkerhed og selvvaretagelse
  • social interaktion
  • kroniske sygdomme
  • sund livsstil og rehabilitation indenfor IKT
  • frivillighed og pårørende
  • telemedicinsk evaluering
  • mobilitet og levedygtighed / tværsektorielle regionale strategier, erhvervslivet og vidensdannelse
  • brugerdreven innovation gennem offentlig/privat samarbejde
  • storskala udbredelse
  • samt 2 vidensdelingskonferencer i nye EU medlemslande.

White paper om velfærdteknologi

Best practice transfer vil kulminere i produktionen af et white paper omkring velfærdsteknologi.

Ønsket med CASA er at implementere politikker, der bevæger sig væk fra det traditionelle mono-domæne til at arbejde horisontalt langs logistikkæden og på tværs af forskellige departementer og ministerier.

Ved projektets slutning kan de deltagende organisationer implementere læringspointerne fra erfaringsudvekslingen i deres egne regionale strategier. Det er endvidere påtænkt at formalisere og legalisere det interregionale CASA netværk og åbne det for en større europæisk platform.

Best practice for velfærdteknologiske løsninger i EU (CASA)