WHINN 2020 - Telemedicin: En ny virkelighed efter COVID-19-pandemien

COVID-19 har sikret bred anvendelse af telemedicin – men er det forankret i driften, også efter krisen? Hvad kan vi lære til fremtidige projekter – og hvad er næste skridt efter videokonsultationer?
Alternate Text

+ Program

12:30 - 12:45
Velkommen

Kristian Kidhold , Innovationsprofessor Kristian Kidholm, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
12:45 - 13:05
Case: Implementering af videokonsultationer i almen praksis

Claus har arbejdet med videobaserede løsninger i almen praksis i Region Syddanmark i mange år, særligt omkring tilbuddet med tolkning via video, som regionens læger og sygehuse har anvendt siden 2014. I 2019 stod Claus for at etablere en forsøgsordning til videokonsultationer i almen praksis igennem en ny app kaldet "Min læge". Da corona-epidemien ramte i foråret blev det aftalt mellem Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation, at løsningen skulle haste-udrulles i hele Danmark. Claus fortæller om implementeringsprocessen, hvordan det er blevet taget imod af læger og patienter, og ikke mindst, hvordan han ser fremtiden for anvendelse af video-løsningen i almen praksis.

Claus Terkelsen , Projektleder, udrulning af Min Læge app'en/videokonsultationer i almen praksis, Syddansk Sundhedsinnovation
13:05 - 13:25
Case: Medicinpumper til antibiotikabehandling i eget hjem

Under epidemien har Odense Universitetshospital haft succes med at bruge medicinpumper til antibiotikabehandling, så der frigives tid hos personalet, og så patienter kan udskrives tidligere end før. Projektet var på tegnebrættet på længere sigt, men blev en prioritet, da corona-epidemien ramte. Pumperne sparer sygeplejersker for at skulle blande og håndtere opsætning af medicin mange gange i døgnet, og giver også patienter mulighed for at modtage den sidste del af deres behandling i eget hjem. For nogle patienter har det samlet set betydet 21 dages sparet indlæggelse. Malene fortæller om lynimplementeringen af pumperne, og hvordan løsningen kan blive en del af OUH's faste tilbud til patienter i fremtiden, også når vi ikke står midt i en epidemi.

Malene Kildemand , Klinisk sygeplejespecialist, Reumatologisk Afd. C og Fælles Daghospital, OUH
13:25 - 13:35
Patientens perspektiv

Længe før COVID-19 har Lungeforeningen været involveret i udviklingen af, hvordan digitale muligheder kan hjælpe lungepatienter. En stor telemedicinsk indsats bliver klar i 2021 og vil helt givet skabe tryghed og nye muligheder, når man lever med en lungesygdom. Samtidig arbejdes der på nye initiativer til at imødegå den oplevelse af ensomhed, utryghed og frygt, der kan følge af isolationen i forbindelse med COVID-19.

Anne Brandt , Adm. Direktør, Lungeforeningen
13:35 - 13:45

Pause

13:45 - 14:30
Paneldrøftelse

Erfaringerne med telemedicin fra 2020 og før – og hvordan fremtiden ser ud for anvendelsen af telemedicin i Danmark

Claus Terkelsen, Malene Kildemand, Anne Brandt, Kristian Kidholdm , Henholdsvis: Syddansk Sundhedsinnovation; Odense Universitetshospital; Lungeforeningen; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
14:30 - 14:30

Tak for i dag

+ Om WHINN 2020

WHINN 2020 afholdes for sjette gang. I en Corona-tid  sikrer vi selvfølgelig, at alle myndighedernes anbefalinger efterkommes, når vi afholder de fysiske events. Vi kender og efterlever gældende regler – og holder os opdateret, hver gang reglerne ændrer sig.

Det betyder også, at vi holder afstand mellem stole, har god hygiejne, har håndsprit tilgængeligt og der er vejledninger tilgængeligt på de fysiske venues.

Som gæst kan du derfor deltage trygt og sikkert uden at skulle bekymre dig om at blive smittet til vores event.

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent, Odense Universitetshospital
Lea Bohn
+45 5164 0948
Lea.Bohn@rsyd.dk