WEBINAR: Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren, 30. april 2020

Netværksmøde i Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren den 30. april 2020, kl. 13 - 15 i Forskerparken i Odense
Alternate Text

+ Program

13:00 - 13:10
Velkomst – kort intro og dagens program

13:10 - 13:45
Tema 1: Den nationale Robotstrategi

Robot, Automation og Droner er udpeget som et område for spirende styrkeposition. Mikkel Christoffersen fortæller om Den Nationale Strategi for Robot og Droner samt det arbejde der pågår med at lave en samlende klynge. Den Nationale Klynge skal arbejde for at accelerere virksomhedernes vækst, skal arbejde for vidensmiljøer og etablere samarbejder indenfor nye applikationsområder som f.eks. sundhed.

Mikkel Christoffersen , Cluster Director, Odense Robotics
13:45 - 14:20
Tema 2: Automatiseret logistik i sundhedssektoren

Hvordan skal mobile robotter kunne bidrage til at løfte dele af logistikkæden på en meningsfuld måde, hvor de kan håndtere mere end blot simple A til B-opgaver? Og hvordan skal de integreres i et system, når der er tale om forskellige typer af mobile robotter, der ikke kan kommunikere sammen, out-of-the-box?

Dennis Jensen, , Konsulent, Intelligent Systems og med input fra Sygehus Sønderjylland
14:20 - 14:55
Tema 3: Standardisering indenfor sundhedsrobotik – og hvordan du kan få indflydelse

Dansk Standard vil give et overblik over det igangværende standardiseringsarbejde på sundhedsrobotområdet, herunder en introduktion til de standarder, der er under udarbejdelse lige nu; en indflyvning til, hvordan arbejdet med standarder indenfor sundhedsrobotik er organiseret i de internationale standardiseringsorganisationer samt en guide til, hvordan man kan indflydelse på udarbejdelse af standarderne. Alle spørgsmål er velkomne! Oplægget vil fokusere både på standardisering indenfor robotområdet, elektroniske hjælpemidler og AGV’er.

Ditte Klint Heede og Sofia Vork Stokholm , Konsulenter i Dansk Standard
14:55 - 15:00
Afrunding og tak for i dag

+ Om netværket

RoboCluster, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Healthtech står bag Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren.

Netværket har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

+ Tid, sted og tilmelding

TID:  30. april 2020, kl.  13.00 - 15.00.

STED: Netværksmødet afholdes som Webinar, og der fremsendes link til tilmeldte deltagere før mødet.

TILMELDING: Senest mandag d. 27. april 2020. Deltagelse er gratis.

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk