Vidensdag om AI-projekter

AI-projekter i Region Syddanmark: Online konference med præsentation af status, barrierer og udfordringer
Alternate Text

+ AI-projekter i Region Syddanmark

Vidensgruppe for kliniske processer under Udvalg for Sundheds-it (USIT) er vært for vidensdag for AI-projekter, en onlinekonference, hvor forskere fra de ni projekter, som har modtaget midler fra innovationspuljen og de 3 signaturprojekter i Region Syddanmark, præsenterer status, barrierer og udfordringer.

Dagen giver mulighed for at erfaringsudveksle og netværke på tværs af projekterne ligesom vi håber, dagen giver anledning til gensidig inspiration.

Derudover vil udvalgte videnspersoner i en række breakout-sessioner drøfte juridiske og regulatoriske temaer i forbindelse med AI og data – herunder muligheder og udfordringer, diagnostisk anvendelse og implementering.

Der tages forbehold for ændringer i programmet pga. covid19.

Projekter, som har modtaget midler fra innovationspuljen

 • Anvendelse af Artificial Intelligence til tidlig diagnostik af alvorlig somatisk sygdom herunder kræft baseret på biokemiske laboratorieresultater
 • Autodok - Automatisk udvælgelse og dokumentation af indlagte patienters vitalværdier på Fælles Akutmodtagelserne i Region Syddanmark
 • Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved Thyreoideaskintigrafi
 • Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patologi
 • BilledsegmenteRing med Artificial INteligens (RAIN)
 • Kvalitetssikring ved digitalisering af patologiglas til diagnostik ved brug af artificiel intelligens
 • PATINA - PrevenTion af Acute admissioN Algorithm
 • Regionalt kunstig intelligens projekt til brystkræft billeddiagnostik
 • Virtuel Planlægning og 3D Print af Kirurgiske Guider til Kunstig Skulderoperationer.

Digitaliseringsstrategiens Innovationspulje

Læs mere i pressemeddelelsen Kunstig intelligens er godt på vej i Region Syddanmark // Region Syddanmark

Og læs status på de projekter, som har fået tildelt midler fra innovationspuljen december 2019 

AI Signaturprojekter

 • DESERT – Diagnostic Expert System Enter Real Time
 • Prostatakræft – Forudsige forløb
 • Kamerapille – Læsning af videoer.

 

+ Program

09:00 - 09:10
Velkomst og præsentation

Iben Kromann , formand for USITs Vidensgruppe for Kliniske Processer, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
09:10 - 10:10
Præsentation af AI-projekter

1. Anvendelse af Artificial Intelligence til tidlig diagnostik af alvorlig somatisk sygdom herunder kræft baseret på biokemiske laboratorieresultater | 2. Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved Thyreoideaskintigrafi | 3. BilledsegmenteRing med Artificial INteligens (RAIN) | 4. Regionalt kunstig intelligens projekt til brystkræft billeddiagnostik | 5. Virtuel Planlægning og 3D Print af Kirurgiske Guider til Kunstig Skulderoperationer | 6. Prostatakræft–Forudsige forløb (Signaturprojekt)

10:10 - 10:55
Breakout-sessioner

Juridiske og regulatoriske aspekter vedr. AI: v. Mia Bekker Leimand, databeskyttelsesofficer, Region Syddanmark & Quinnie Terttu Stolt Rautalammi, jurist, Region Syddanmark | Data – Muligheder og udfordringer: v. Anders Wang Maarbjerg, chefkonsulent, Region Syddanmark | Diagnostisk anvendelse og implementering: v. Ivan Brandslund, professor, Syddansk Universitet

Mia Bekker Leimand , databeskyttelsesofficer, Region Syddanmark
Quinnie Terttu Stolt Rautalammi , jurist, Region Syddanmark
Anders Wang Maarbjerg , chefkonsulent, Region Syddanmark | Diagnostisk anvendelse og implementering
Ivan Brandslund , professor, Syddansk Universitet
10:55 - 11:05

Pause

11:05 - 12:05
Præsentation af AI-projekter (fortsat)

7. Autodok-Automatisk udvælgelse og dokumentation af indlagte patienters vitalværdier på Fælles Akutmodtagelserne i Region Syddanmark | 8. Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patologi | 9. Kvalitetssikring ved digitalisering af patologiglas til diagnostik ved brug af artificiel intelligens | 10. DESERT–Diagnostic Expert System Enter Real Time (signaturprojekt) | 11. Kamerapille–Læsning af videoer (Signaturprojekt)

12:05 - 12:35

Frokost

12:35 - 13:20
Breakout-sessions

Juridiske og regulatoriske aspekter vedr. AI: v. Mia Bekker Leimand, databeskyttelsesofficer, Region Syddanmark & Quinnie Terttu Stolt Rautalammi, jurist, Region Syddanmark | Data – Muligheder og udfordringer: v. Anders Wang Maarbjerg, chefkonsulent, Region Syddanmark | Diagnostisk anvendelse og implementering: v. Ivan Brandslund, professor, Syddansk Universitet

13:20 - 13:30
Projekt AI-infrastruktur - PAIN

Oplægget om Region Syddanmarks AI-taskforce og dets fremtidige arbejde.

Bjarne Steen Dahler-Eriksen , Lægefaglig direktør, OUH
13:30 - 13:45
Opsamling og tak for i dag

Iben Kromann , formand for USITs Vidensgruppe for Kliniske Processer, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation

+ Praktisk

TID: 5. februar 2021, kl.  9.00 - 13.45.

STED: Du modtager et link før online-konferencen

TILMELDING: Der bliver sendt tilmeldingslink til inviterede deltagere. Såfremt du ikke har modtaget dette endnu, skriv til msf@rsyd.dk.

+ Vidensgruppe for Kliniske Processer under Udvalget for Sundheds-it (USIT)

 • Iben Kromann, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation (formand)
 • Vera Ibsen, afdelingschef, Dokumentation og Ledelsesinformation
 • Caroline Thrane, afdelingschef, Regional IT
 • Lasse Laursen, it-chef, Sydvestjysk sygehus
 • Susanne Kolle, kvalitetskonsulent, Sygehus Lillebælt
 • Charlotte Mose Hansen, oversygeplejerske, FAM, OUH
 • Kristine Falk Pedersen, konsulent, Telepsykiatrisk Center
 • Trine Ungermann Fredskild, chefkonsulent, Sygehus Sønderjylland
 • Morten Sønderskov Frydensberg, konsulent, Syddansk Sundhedsinnovation (sekretær)
Kontakt
SDSI
Konsulent
Morten Sønderskov Frydensberg
+45 2420 9136
msf@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
Kristoffer Møller Jensen
+45 2465 1155
kmj@rsyd.dk