Møde i Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværksmøde i Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren den 9. september 2020, kl. 12.30 - 16 i Forskerparken i Odense
Alternate Text

+ Droner, Corona og Robotter

Netværket for Mobile Robotter i sundhedssektoren fokuserer på mødet den 9. september på droner, corona og Robotter.

+ Program

12:30 - 13:00

Indtjek og netværk

13:00 - 13:10
Velkomst – kort intro og dagens program

Louise Halgaard Gotfredsen , Specialkonsulent, projektleder
13:10 - 13:55
Health Drone projekt

Health Drone er et treårigt innovationsprojekt, som skal udvikle og teste Health Drones til transport af patientprøver og medicinsk udstyr mellem hospitalsenheder, lægepraksis og hjemmesygeplejersker. På sigt vil droner også kunne transportere personer, såsom højt specialiserede læger til akut operationer. Oplægsholderne vil komme nærmere ind på Health projektet som helhed og status. Ligeledes vil de fortælle om hvilke udfordringer de har oplevet, bl.a. med hensyn til lovgivning/godkendelser. De vil demonstrere teknologien og fortælle omkring fremtiden for projektet. Efter oplægget kan der stilles spørgsmål. Læs mere om projektet https://sundhedsdroner.dk/

Hans-Christian Rasmussen , Falck og Kjeld Jensen SDU. , hhv. Project manager at Falck og Associate Professor at the University of Southern Denmark
13:55 - 14:15

Netværk

14:15 - 15:00
Refleksioner om tiden efter Covid – ”New normal” – Hvor stor blev regningen og kan vi sikre os mod gentagelser

(Desinficering og robotteknologi til sygdoms forebyggelse post-COVID – muligheder og Trends). Desinficeringsløsningerne har været mange under Covid indenfor såvel Health Care som andre brancher. Vi får i nær fremtid et stort behov for at finde smarte metoder til at forebygge spredning af sygdomme og pandemier, vigtigst i Health Care sektoren men også i andre mere kommercielle sektorer, hvor de økonomiske konsekvenser ved lock-down har været store. Forebyggelse frem for reaktion er én nøgle til forbedring. Denne robot kombinerer velkendt teknologi i form af dry-mist-desinfektion kendt fra Health Care sektoren og med Odenseansk autonom robotteknologi, hvorved den samlede applikation kan implementeres i og udenfor Health Care. Automatiseret sygdomsbekæmpelse har potentiale til fuld bygningsintegration, ligesom opsamling af data og distribution heraf bliver vigtige fremtidige grundelementer. Disse store muligheder og trends giver også anledning til udfordringer og begrænsninger, der ligeledes vil blive delt og diskuteret. Efter oplægget kan der stilles spørgsmål.

Flemming Kjær Thinggaard , Founder & CTO, Autonomous Units Aps.
15:00 - 15:10

Netværk

15:10 - 15:55
Potentialeanalyse og robottest på Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus

OPI-projekt MARS tog udgangspunkt i en potentialeanalyse på Klinisk Diagnostisk Afdeling. Oplægget fokuserer på test og afprøvning at robotten, som påbegyndes efter sommerferien. Oplægget efterfølges af muligheden for at stille spørgsmål.

Brian Faurskov & Gunhild Brixen Nielsen, Ricky Søndergård og Martin Skov , Brian Faurskov & Gunhild Brixen Nielsen (Sydvestjysk Sygehus), Ricky Søndergård (Enabled Robotics) og Martin Skov (Syddansk SundhedsInnovation) Sydvestjysk Sygehuse,
15:55 - 16:00
Afrunding og tak for i dag

+ Tid, sted og tilmelding

TID: 9. september 2021, kl. 12.30 - 16.00

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

TILMELDING: På dette link https://podio.com/webforms/23253343/1661113?fields[event]=1778849208. Deltagelse er gratis.

+ Om netværket

Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics og Danish Life Sciense Cluster står bag Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren.

Netværket har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk