Mennesket og Adfærd

Kan mikrohandlinger flytte en supertanker som sundhedsvæsenet? Og hvilke metoder kan man bruge for at opnå varige ændringsadfærd blandt sundhedspersonale for at skabe positive resultater for vore borgere? Mød Henrik Dresbøll og Just Justesen og hør hvad der skal til for at sikre varige forandringerne
Alternate Text

+ Om Mennesket og Adfærd

Kan mikrohandlinger skubbe til en supertanker som sundhedsvæsenet

Hvordan sikrer vi, at forandringer er varige og faktisk kommer til at ske?

Mennesket er vanedyr og det fører ofte til, at ønsket om forandringer går galt et sted på vejen fra intention til handling.

I mange år har fokus ensidigt været på målsætningen om forandringer, men spørgsmålet er, hvorvidt tiden er kommet til at fokusere på forudsætningen for, at forandringen lykkes, nemlig ændringer i adfærden.

Forfatter, foredragsholder og direktør, Henrik Dresbøll argumenterer for, at skal forandringerne ske og være med til at bygge varig værdi, skal man kombinere indsigt i ændring af individuel adfærd med organisationens forventninger til gevinstrealisering. Når man skal ændre adfærd handler det således bl.a. om at finde de mikrohandlinger, der faktisk gør en stor forskel.

Vil mikrohandlinger kunne flytte en supertanker som sundhedsvæsenet? Og kan nudging være en brugbar metode i forhold til at opnå varige ændringsadfærd blandt sundhedspersonale og/eller skabe resultater for vore borgere, fx multisyge og til forebyggelse af sygdomme?

På dette fyraftensmøde møder du Henrik Dresbøll og Just Justesen. Du får indblik i nogle af de mekanismer i vores krop og hjerne, der gør, at vi ikke altid træffer det rationelle valg. Du præsenteres for eksempler på arbejdet med adfærdsændringer og nudging på sygehusene samt adfærdsgreb, værktøjer og virkemidler, som kan inspirere til at agere som adfærdsleder i en given organisation. Og du lærer at bruge mikrohandlinger til at opnå maksimal effekt i forandringsprojekter.

Du møder: 

  • Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder og direktør
  • Just Justesen, konsulent og seniorforsker, ph.d. Syddansk Universitet
  • Kliniker/e med case/s fra sygehusene som eksempler på arbejdet med adfærdsændringer.

+ Program

14:00 - 14:05
Velkommen samt indflyvning til temaet om Mennesket og Adfærd

Velkommen samt indflyvning til temaet om Mennesket og Adfærd v/Randi Boesen

Randi Lehmann Boesen , Innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
14:05 - 14:30
Samtale med Henrik Dresbøll

Grundlæggende elementer i adfærdsdesign, vaner og nudging

Henrik Dresbøll , Forfatter, foredragsholder og direktør
14:30 - 15:00
Hvordan arbejdes med adfærdsændringer og nudging i sundhedssektoren/samfundet

Cases fra sygehusene med eksempler på arbejdet med adfærdsændringer og brug af nudging efterfulgt af spørgsmål til og debat om projekterne.

15:00 - 15:30
Perspektivering – Implikationer af forsøg på adfærdsændringer

• Hvordan undgår vi, at fokus på individuelle adfærdsændringer ikke drukner i en stor organisation? • Kan mikrohandlinger gøre en forskel i sundhedsvæsenet? • Hvor går grænsen for, hvor langt myndighederne kan gå for at påvirke personalet/borgeren til at træffe de ’rigtige’ valg? • Etik, moral, ansvar og big business.

+ Tid, sted og tilmelding

TID: 4. november 2021, kl. 14.00 - 15.30.

STED: Userlab, Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

TILMELDING: Tilmeld dig på Plan2learn.

Fysisk deltagelse 

Online deltagelse.

MÅLGRUPPE: Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med forandringer i såvel offentlige som private organisationer.

Kontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Simon Nørregaard Jensen
+45 2423 2053
snj@rsyd.dk