Aalborg Universitets hospital: Ny teknologi skaber rammer om et nyt arbejdsfællesskab

Som en del af webinarserien om succesfuld hospitalslogistik på de regionale sygehus holder Aalborg Universitets hospital, Rengørings- og Serviceafdelingen webinar 9. september 2020
Alternate Text

+ Program

09:00 - 10:00
Ny teknologi skaber rammer om et nyt arbejdsfællesskab.

Fokus for webinaret er hvordan Aalborg Universitetshospital vil bruge opgavesystemet Columna til at udfører fagspecifikke opgaver samtidig med, at der er fokus på 'Just in time' og nærhed.

Jan Rimmer Andersen og Morten Kristein Andersen, Rengørings- og Serviceafdelingen , Hhv funktionsleder på matriklen i Thisted og chefkonsulent, Rengørings- og Serviceafdelingen

+ Tid, sted og tilmelding

TID: 9. september 2020, kl. 9.00 - 10.00.

STED: Eventet afholdes som webinar. Link fremsendes til tilmeldte deltagere før mødet.

MÅLGRUPPE: Ansatte i de fem regioner.

TILMELDING: Senest den 7. september 2020 på dette link https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=74574 Det er gratis at deltage.

+ Mere om indholdet i webinaret

     

Oplægsholderne på webinaret: Jan Rimmer Andersen, funktionsleder (tv) og
Morten Kristein Andersen, chefkonsulent (th), Rengørings- og Serviceafdelingen.

I 2022 skal den nye matrikel under Aalborg Universitetshospital være klar til drift. Det betyder nye driftskoncepter, nye arbejdsgange og ny teknologi, som skal ind tænkes i opgaveløsningen.

Fokus for dette webinar er hvordan Aalborg Universitetshospital vil bruge opgavesystemet Columna til at udføre fagspecifikke opgaver samtidig med, at der er fokus på ’Just in time’ og nærhed.

Man vil sørge for, at den enkelte medarbejder har de rette kompetencer til at udføre opgaven, og at de går til opgaven på en serviceorienteret og professionel måde. Det gælder uanset om der er tale om en portør eller en rengøringstekniker.

Behov for mere uddannelse på tværs af faggrupper

På Aalborg Sygehus tegner der sig et billede af, at alle faggrupperne har behov for mere uddannelse og specialviden. Derfor arbejdes der med en model hvor faggrupper primært løser egne kerneopgaver, men også løser opgaver i fællesskab, fx kørsel med tomme senge, kørsel med uniformer, afhentning af affald på afdelingerne mv.

Netop her spiller Columna en stor rolle. Via Columna er det muligt at bestemme hvilke opgaver, der kræver kompetencer, der kun kan løses af en faggruppe, og hvilken opgave der kan varetages af alle faggrupper. På den måde vil serviceteamet blive fleksibelt og dermed kunne løse opgaven på bedst mulige måde og give værdi for patienten.

’just in time’, digitalisering, nærhed og specialistteams

Rengørings- og servicelogistiske løsninger skal tænkes ind strategisk og operationelt for at sikre helheder, sammenhænge og dermed mulighed for at koordinere fælles indsatser på tværs af organisationen.

Aalborg Sygehus har ikke en komplet Facility Management-løsning. I Rengørings- og Serviceafdelingen på Aalborg Sygehus arbejder de derfor med koncepter, der skal danne grundlag for den fremtidige opgaveløsning og samarbejdet med kunderne.

Fire af de vigtige koncepter er ’just in time’, digitalisering, nærhed og specialistteams. En væsentlig del af koncepterne bliver opgavesystemet Columna og de rette medarbejderkompetencer. For at sikre en så effektiv drift med god og professionel opgaveløsning tænker vi, at samspillet mellem vores opgavesystem Columna og medarbejdernes faglige tilgang, kan være med til at skabe et arbejdsfællesskab i en del af opgaveløsningen.

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
René Høltzermann
+45 2324 5986
Rene.Holtzermann@rsyd.dk