Skip til primært indhold

Hvordan skaber vi værdi med wearables?

Sæt kryds i kalenderen den 5. oktober 2022 til en temadag om hvordan wearables kan skabe værdi i sundhedsvæsenet?

TID:  5. oktober 2022, kl. 9.00 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10, 5230 Odense M.

TILMELDING: Tilmeld dig her. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

Mobiltelefoner, smartwatches og skridttællere er blevet en del af manges hverdag. Det er redskaber, som kan samle data både om vores adfærd (fx motion, søvn, spisevaner) og vores fysiologi (blodtryk, puls, stofskifte m.m). Hertil kommer mere specifikke, kliniske wearables, eksempelvis i form af sensorplastre, som kan måle den fysiske aktivitet hos indlagte på sygehuset. 

Behandling tæt på patienten

Spørgsmålet er, hvordan vi kan bruge de mange data fra wearables til at hjælpe os gennem den omstilling, sundhedsvæsenet står overfor i en fremtid med flere ældre og flere kronisk syge. Her er det nødvendigt at kunne behandle både bedre og tættere på patienten.  

Hvis vi bruger wearables, og den data de generer, rigtigt, kan de hjælpe os på flere måder. De kan hjælpe os med,

  • at opdage sygdomstegn tidligt og dermed forebygge sygdom
  • at skræddersy behandlingen til den enkelte patient og muliggøre, at patienten kan tage aktivt del i behandlingen
  • i højere grad at behandle patienten i eget hjem med hjælp fra praksissektoren og kommunerne.

Erfaringer med brug af wearables

På temadagen kan du høre om konkrete erfaringer med brug af wearables og de data de generer. Og vi stiller skarpt på, hvordan vi implementerer wearables som et værdiskabende værktøj i driften.

Temadagen er relevant for dig, der er nysgerrig på at bruge wearables. Du er fx: 

  • specialeansvarlig, specialist eller leder og har din hverdag i klinikken, hvor I bruger eller overvejer at bruge wearables
  • It-medarbejderen, der supporterer klinikkens anvendelse af wearables
  • underviser, konsulent eller projektleder.

Dagens program vil veksle mellem oplæg og diskussioner, hvor deltagerne også får mulighed for at bidrage aktivt.

Vidensgruppen for velfærdsteknologi

Bag temadagen står Vidensgruppen for velfærdsteknologi. Gruppen er nedsat på tværs af Region Syddanmarks sygehuse og stabsafdelinger som et led i arbejdet med digitalisering og innovation.

Vidensgruppen har til formål at understøtte klinikken i forhold til arbejdet med digital innovation og ny teknologi, og har fokus på faglig videndeling sygehusenhederne i mellem.

Vidensgruppen for velfærdsteknologi beskæftiger sig med konkrete teknologier som eksempelvis video, VR, sensorteknologi, wearables, IoT og lignende.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent

Syddansk Sundhedsinnovation, Digital Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V