Funding Nyhedsbrev / 20 / Juni 2021
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores Årshjul på hjemmesiden.

Trygfonden

Ansøgningsfrist: 1. september
Behandlingstid: Ca. 4 måneder
Beløb: Der uddeles ca. 300 mio. kr. årligt til Sundhedsprojekter

Trygfonden støtter projekter inden for temaerne Sikkerhed, Trivsel og Sundhed, herunder fokusområderne Lev Sundt, Mental Sundhed, Akut hjælp, Lev med kronisk sygdom og Patienten først.
Trygfonden

The Velux Foundation

Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger og har tematiserede opslag med frister. Fx Fællesskaber for alle med ansøgningsfrist d. 27. august.
Behandlingstid: 4 - 9 måneder
Beløb: 1,1 mia. kr. uddelt i 2020 af Velux og Villum fonden

Velux Fonden støtter bl.a. Forskning, Sociale indsatser, Miljø, Børn, unge og science og Aktive ældre.
The Velux Foundation

Innoexplorer

Ansøgningsfrist: 1. september
Behandlingstid: 6 - 8 uger
Beløb: Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

Innoexplorer er et tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel eller samfundsmæssig udnyttelse.
Innoexplorer | Innovationsfonden

Sygeforsikringen ”danmark” donation

Ansøgningsfrist: 1. juli
Behandlingstid: Ca. 5 måneder
Beløb: Der uddeles i alt 150 mio. kr. i donationer. Til forebyggelses- og oplysningsprojekter skal der søges min. 500.000 kr.

Sygeforsikringen ”danmark” støtter projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.
Sygeforsikringen "danmark" donation

Horizon Europe, Digital Europe og EU4health

Ansøgningsfrist: Fra september 2021
Behandlingstid: Ca. 6 måneder
Beløb: Over 100 mia. euro på tværs af programmerne

Hold øje med Horizon Europe, Digital Europe og EU4health. De endelige programmer er lige på trapperne. Vi er sammen med det Syddanske EU-kontor klar til at hjælpe med at finde relevante partnere.
South Denmark European Office

EUopSTART

Ansøgningsfrist: 8. juni, 24. august, 2. november
Behandlingstid: 4 - 5 uger
Beløb: Maks. Tilskudsbeløb for partnere 50.000. 75.000 for koordinatorer.

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.
EUopSTART