Nyhedsbrev
nr. 6 - december 2018
Nyheder
  Fremtidens trygge og legende blodprøvetagning for børn
50 sprudlende hjerner var samlet til idéworkshop om fremtidens trygge og legende blodprøvetagning for børn
Læs mere
   
  Børn behøver ikke narkose i MR-scanneren
Kolding Sygehus leverer en rekord i at reducere brugen af narkose til børn, der skal i MR-scanneren. Resultaterne af sygehusets indsats er netop blevet offentliggjort i European Journal of Radiology. Samarbejde i børnehøjde og brugen af ny teknologi er vejen frem
Læs mere
   
  Mindhelper.dk - Syddansk tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder rulles ud i hele landet
På hjemmesiden Mindhelper.dk kan børn og unge få råd og redskaber til at håndtere stress, ensomhed og angst. Erfaringerne er så gode, at Danske Regioner nu gør det til et permanent tilbud til børn og unge i hele landet
Læs mere
   
  Konferencen ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte” markerede afslutning på Demantec-projektet
Det dansk-tyske projekt Demantec satte over tre år fokus på offentligt-privat samarbejde om at inddrage ny velfærdsteknologi i omsorg og pleje af borgere med demens
Læs mere
   
  Hvordan kan vi bruge teknologiske løsninger til at nedbringe tvang?
Nedbringelse af tvang er på den nationale dagsorden og der er mange metoder i brug, men vi er ikke i mål og derfor er vi nødt til at afprøve flere løsninger
Læs mere
   
 

Henvisninger
TESTPERSONER, der er bange for blodprøver, søges til test af beroligende løsning
 
EVALUERING Ambulant psykiatrisk behandling via video – en tværsektoriel indsats
 
Workshop: Grænseoverskridende netværk for aldring, demens og teknologibaseret pleje 16.1.2019
 
Videokonsultation for alle - Hvad skal der til? 31.2.2019
 
Data Donor app sætter fokus sammenhænge mellem adfærd og sundhed
 
Syddansk Sundhedsinnovation ønsker glædelig jul og godt nytår.

Region Syddanmark er i 2019 lykkedes med at skabe resultater, som forhåbentligt gør patienters, borgeres og pårørendes møde med det danske sundhedsvæsen til en god oplevelse.

Nogle af de store resultater i Region Syddanmark var,

- at fremtidens operationsstue indgår i driften på OdenseUniversitets Hospital. Øjenafdelingen var det første speciale, som afprøvede OP-stuen og ved udgangen af 2019 har alle specialer testet OP-stuen.
  - at en enig jury valgte projektet 'Tilbage Til Skole' som vinder af NYT SAMMEN BEDRE-prisen. 'Tilbage Til Skole' er udviklet af Psykiatrien i Region Syddanmark i tæt samarbejd med Odense Kommune

- at Europakommissionen igen udnævnte Region Syddanmark til fire-stjernet referencested inden for sund og aktiv aldring. Som en ekstra fjer i hatten er de fire stjerner suppleret med en særlig udmærkelse ”Special recognition for excellence”.

Vi takker samarbejdspartnere på sygehuse, i kommuner og blandt private virksomheder for et år med udvikling af løsninger, der er med til at sikre fremtidens sundhedsvæsen.

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld

Syddansk Sundhedsinnovation - Nyhedsbrev nr. 6 - december 2018