Funding nyhedsbrev - Syddansk Sundhedsinnovation / nr. 6 / December 2017
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til innovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Fonde fra tidligere nyhedsbreve kan også fortsat være relevante.

TrygFonden

Ansøgningsfrist: 1.3.2018
Behandlingstid: Ca. 4 mdr.
Beløb: Ca. 550 mio. kr. årligt.

Trygfonden støtter projekter indenfor temaerne Sikkerhed, Trivsel og Sundhed, herunder fokusområderne Lev Sundt, Mental Sundhed, Akut hjælp, Lev med kronisk sygdom og Patienten først.
Læs mere om TrygFonden her

Eurostars

Ansøgningsfrist: 1.3.2018
Behandlingstid: 4 – 5 mdr.
Beløb: Ikke offentliggjort for 2018

Eurostars er et internationalt program for forskning og innovation for små og mellemstore virksomheder. Programmet er åbent for markedsrettede udviklingsprojekter mellem min. 2 deltagere fra 2 forskellige Eurostars-medlemslande.
Læs mere om Eurostars her

Innovationsfonden

Ansøgningsfrist: 20.2.2018 og 14.08.2018
Behandlingstid: 3 – 4 mdr.
Beløb: Ca. 500 mio. kr.

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden i forsknings- og innovationsprojekter med højt ambitionsniveau, hvad angår værdiskabelse og nye arbejdspladser samt konkrete løsninger på samfundsudfordringer. Der er afsat midler indenfor 1. Grøn vækst, 2. Bedre sundhed og klinisk forskning og til 3. Nye teknologiske muligheder.
Læs mere om Innovationsfonden her

Interreg 5A – Dansk-tysk samarbejde

Ansøgningsfrist: 19.2.2018 og 22.6.2018
Behandlingstid: 3 – 4 mdr.
Beløb: 672 mio. kr. fra 2014 – 2020

Programmet har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion. Der gives støtte indenfor 1. Innovation, 2. Bæredygtig udvikling, 3. Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse og 4. Funktionelt samarbejde.
Læs mere om Interreg 5A her

Helsefonden

Ansøgningsfrist: 1.3.2018 og 28.6.2018
Behandlingstid: 2 – 3 mdr.
Beløb: Ca. 25 mio. kr. om året.

Helsefondens formål er at styrke og forbedre sociale og sundhedsmæssige indsatser, der medvirker til en forbedring af livskvalitet og sundhed for borgere, der har fysisk, psykisk eller socialt vanskelige livsvilkår.
Læs mere om Helsefonden her

Jascha Fonden

Ansøgningsfrist: 9.2.2018
Behandlingstid: Ca. 1 mdr.
Beløb: Ca. 12 mio. kr. om året fordelt på ca. 300 projekter.

Jascha Fonden støtter døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme.
Læs mere om Jascha Fonden her

Spar Nord Fonden

Ansøgningsfrist: Løbende
Behandlingstid: 3 – 4 mdr.
Beløb: Ca. 40 mio. kr. om året.

Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. De støtter projekter, som gavner fællesskabet inden for forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål.
Læs mere om Spar Nord Fonden her

OPI puljen

Ansøgningsfrist: 1.3.2018
Behandlingstid: ca. 3 mdr.
Beløb: Ca. 27 mio. kr. fra 2015-2018. Der kan søges om støtte fra 400.000 og til 1.475.000 kr.

OPI puljen støtter samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter. Formålet med puljen er at få flere produkter over vejen fra prototype til markedet. Puljen vil bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske virksomheder.
Læs mere om OPI puljen her
Funding nyhedsbrev - Syddansk Sundhedsinnovation - nr. 6 December 2017
Vis online | Afmeld