Syddansk Sundhedsinnovation - Funding Nyhedsbrev / 18 / December 2020
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores Årshjul på hjemmesiden.

Den syddanske OPI-pulje

Ansøgningsfrist: 4. januar 2021
Behandlingstid: Ukendt svartid
Beløb: Mellem 400.000 og 1.450.000 pr. projekt

Puljen støtter mindre, korterevarende projektforløb, hvor produkter og services, der er tæt på markedet, afprøves og anvendes i forskellige brugssituationer. Eksempelvis produkter, der mangler den endelige dokumentation for effekt, eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet omkring den givne teknologi eller service for virksomhederne og de offentlige partnere. Pengene skal bruges til et samarbejde mellem en virksomhed, Syddansk Universitet og en offentlig part, f.eks. et sygehus, en kommune eller et plejecenter. Sammen skal parterne udvikle og teste virksomhedens nye løsning.
Læs mere her:

Energi Fyns Almene Fond

Ansøgningsfrist: 1. februar 2021
Behandlingstid: 3 måneders svartid
Beløb: Der uddeles årligt 2.5 mio. kroner

Det er fondens formål, inden for et geografisk område der omfatter Fyn med omliggende øer, at støtte almennyttige eller almenvelgørende formål, som har offentlighedens interesse og som appellerer til og nydes af et betydeligt publikum. Fondsbestyrelsen afgør inden for rammerne af nærværende formålsbestemmelse til hvem og hvilket beløb, der skal ydes støtte. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere af de nævnte.
Læs mere her:

Jascha Fonden

Ansøgningsfrist: 7. februar 2021
Behandlingstid: 3-4 ugers behandlingstid
Beløb: Der uddeles for ca. 6 mio. kr. årligt

Jascha Fondens formål er, at yde støtte til Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, Efterbehandling af psykisk syge, Forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og Støtte til patienter, der lider af disse sygdomme, Eksperimenterende sociale bistandsprojekter samt Andre sociale og almennyttige formål.
Læs mere her:

Innovationsfonden - Grand solutions

Ansøgningsfrist: 11. februar 2021
Behandlingstid: Ukendt
Beløb: Ukendt

Grand Solutions under Innovationsfonden retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarp fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i viden institutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.
Læs mere her:

TrygFonden

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
Behandlingstid: 3-4 måneders svartid
Beløb: Der uddeles ca. 300 mio. kr. årligt til Sundhedsprojekter

Under fokusområdet Sundhed er der fem indsatsområder, herunder 1. Lev sundt, som skal bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil, og at færre mennesker dør af eller belastes af livsstilssygdomme. 2. Mental sundhed, som skal bidrage til, at færre oplever psykisk sygdom. 3. Akut hjælp, som skal bidrage til, at flere mennesker overlever et hjertestop eller en blodprop i hjernen med bevaret livskvalitet. 4. Lev med kronisk sygdom, som skal bidrage til, at mennesker med kronisk sygdom får en hverdag med øget livskvalitet. 5. Patienten først, som skal bidrage til, at flere patienter får den rigtige behandling med færre fejl, skader og dødsfald til følge.
Læs mere her:

Simon Spies Fonden

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
Behandlingstid: 2 måneders svartid
Beløb: Ukendt

Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode - typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur, sport samt sociale og humanitære formål.
Læs mere her:

Norlys Vækstpulje

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
Behandlingstid: 2 måneders svartid
Beløb: Der uddeles 15 mio. kr. årligt

Norlys Vækstpulje ønsker at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser), at støtte foreningslivet, at støtte idræts- og kulturlivet, at yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området, at støtte uddannelse samt at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål.
Læs mere her:

Helsefonden

Ansøgningsfrist: 4. marts 2021
Behandlingstid: Svartid på 14 dage
Beløb: Typisk mellem 100.000 og 400.000 kr. pr. projekt

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, samt har implementeringspotentiale. Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.
Læs mere her: