Syddansk Sundhedsinnovation / 5 / September 2017
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med blandt andet at skabe overblik over støttemuligheder til innovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Fonde fra tidligere nyhedsbreve kan også fortsat være relevante.

InnoBooster

Ansøgningsfrist: 01.12.2017
Behandlingstid: 1 måned
Beløb: Der gives beløb mellem 50.000 og 5 mio.

InnoBooster er et program under Innovationsfonden, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende resultater. Formålet er at hjælpe med at omsætte gode ideer til værdi, der kan skabe vækst og beskæftigelse. Der skal være tale om en nyskabende idé – et nyt produkt eller service som endnu ikke findes på markedet, eller ideer til helt nye processer, der f.eks. er med til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Der skelnes i InnoBooster mellem projekter på over eller under 500.000.-.
Læs mere om Innobooster

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond

Ansøgningsfrist: 1. kvartal 2018
Behandlingstid: 3 måneder
Beløb: Der uddeles for ca. 1 mio. om året

Fonden støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige, uddannelse, almennyttige og almenvelgørende formål.
Læs mere om fonden

Energi Fyns Almene Fond

Ansøgningsfrist: 31.01.2018
Behandlingstid: 3 måneder
Beløb: Der uddeles ca. 2 mio. om året.

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af blivende karakter, have almennyttige eller almenvelgørende formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. Du kan søge om midler til projekter inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omliggende øer. Fonden kan på den måde være med til at gøre en forskel på Fyn.
Læs mere om fonden

Interreg 5 a – Dansk Tysk samarbejde

Ansøgningsfrist: 19.02.2018
Behandlingstid: Ca. 4 måneder
Beløb: Der uddeles ca. 40 mio. årligt.

Der gives støtte indenfor 4 prioriteter, herunder Innovation. Inden for denne prioritet kan der ydes bidrag til at øge den dansk/tyske regions produkt-, proces- og socialinnovationsgrad gennem yderligere styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem en endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne.
Se mere om fonden

Ole Kirks fond

Ansøgningsfrist: Løbende frist
Behandlingstid: Op til 3 måneder
Beløb: Der uddeles et ukendt beløb, men der gives til både små og store projekter.

Ole Kirk's Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Der ydes støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Det samme gør kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer.
Læs mere om fonden

Det Obelske Familiefond

Ansøgningsfrist: Løbende frist
Behandlingstid: 3-5 måneder
Beløb: Der uddeles for ca. 150 mio. årligt.

Fonden har fire fokusområder, herunder det sociale område. Det Obelske Familiefond har valgt to indsatsområder for de sociale uddelinger, som skal bidrage til at sikre god individuel trivsel og inklusion i det omgivende samfund. Det ene område er tidlig indsats for udsatte børn og det andet er støtte til mental sundhed.
Se mere om fonden

Danske Banks Fond

Ansøgningsfrist: Løbende frist
Behandlingstid: 2 måneder
Beløb: Der uddeles et ukendt beløb.

Danske Banks Fond er en velgørende fond, som støtter finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål, herunder landsdækkende indsamlinger af humanitær karakter.
Se mere om fonden

Horizon2020

Ansøgningsfrist: 2018 – 2020
Behandlingstid: Ca. 6 måneder
Beløb: De enkelte kald vil have et særligt fokusområde, uddelingsøkonomi og deadlines. Vi melder de enkelte kald ud når de offentliggøres og vurderes relevante.

Programmet udmeldes endeligt i november 2017 med kald for 2018 og 2019. Vi fokuserer på de tre overordnede programmer herunder 1. Better Health and care, economic growth and sustainable health systems, 2.Digital transformation in Health and Care og 3. Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care
Se mere om Horizon2020
Nyhedsbrev 5 September 2017 - Funding
Vis online | Afmeld

Syddansk Sundhedsinnovation - Fundingnyhedsbrev nr. 5 - september 2017