Nyhedsbrev
September 2021
Nyheder
  Gravide kan indlægges i hjemmet - Medicoteknik august 2021
Hollandske Nemo Healthcare vandt i foråret 2021 et tværregionalt udbud om nye CTG-apparater til hjemmemonitorering af gravide med komplikationer
Læs mere
   
  Hvordan implementerer vi AI i sundhedsvæsenet?
Implementering er en af de store udfordring, når AI-projekter skal implementeres i sundhedsvæsenet. Der skal blandt andet være fokus på at involvere sundhedspersonalet hele vejen i processen
Læs mere
   
  MedTech med AI - Medicinsk udstyr med kunstig intelligens
Workshop gav værdifulde input til den gode vej for afprøvning af medicinsk udstyr med kunstig intelligens
Læs mere
   
  Mennesket og Robotter i sundhedsvæsenet
Vigtig debat om Mennesket og Robotter i sundhedsvæsenet ved onlinevent i Syddansk Sundhedsinnovation
Læs mere
   
  Fundingnyhedsbrev, september 2021
Funding-nyhedsbrevet fra Syddansk Sundhedsinnovation giver overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder til dit innovationsprojekt
Læs mere
   
  Fremskudt Funktion – fra en spæd forandringstanke til permanent tilbud
Implementering bør være en integreret del af alle projekter så projektets parter også på den lange bane, høster gevinsterne ved projektet
Læs mere
   
  Videndeling om kompetenceudvikling til det digitale sundhedsvæsen
Digitale løsninger i sundhedsvæsenet har affødt et voksende behov for at udvikle medarbejdernes digitale kompetencer. Derfor har Region Syddanmark siden 2020 afsat 10 mio. kr. årligt til at klæde medarbejderne på til bedre at anvende it-systemer og teknologier.
Læs mere
   
  Partnerskaber om brug af kunstig intelligens i sundhedssektoren
Syddansk Sundhedsinnovation er indgangen til Region Syddanmark og sygehusene, når det drejer sig om data og teknisk integration
Læs mere
   
 

Henvisninger
Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver ny bog: Hvad har covid-19 lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet? Mere end 100 personer, også fra Region Syddanmark, har bidraget.
 
Møde i netværk for Mobile Robotter 9.9.2021 om Droner, Corona og Robotter
 
Online konference 15.9.2021 om Digitale Kompetencer til Sundhedsprofessionelle #Skills4Health. Et internationalt samarbejde mellem RMIT Australian University, ECHAlliance (European Connected Health Alliance) og Syddansk Sundhedsinnovation.
 
Har du tilmeldt dig WHINN 2021 - Week of Health and INNovation, 22.-23. sept. i Odense.
 
Første delegationsbesøg efter corona, vi håber der snart kommer flere
 
Mød vores direktør Inge Bendixen i coronastafetten fra Center for Offentlig Innovation (COI). Hun fortæller blandt andet om, hvordan coronakrisen fik os til at løfte i flok med at løse den kæmpe udfordring, der lige pludselig ramte os.
 
Vær allerede nu opmærksom på, at den internatonale konference om Integrated Care, ICIC22, finder sted i Odense, 23.-25. maj 2022.
 
FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld