Nyhedsbrev
nr. 2 - marts 2021
Digital Løsning til Graviditetsforløb

 

Status for projektet

På trods af hele situationen omkring Covid19 er der fortsat fremgang i projektet med udvikling af den digitale løsning, hvor bl.a. workshops er blevet erstattet af digitale møder.

Arkitekturændring

I forbindelse med udviklingen af løsningen er projektet blevet ramt af, at tekniske afhængigheder ikke er klare og nationalt standardiserede som forventet på nuværende tidspunkt. Det betyder, at projektet vil anvende CDA i komponenten og ikke FHIR som oprindeligt planlagt, hvilket betyder ændringer i løsningsarkitekturen.

Konsekvensen heraf er, at udviklingen af MinGraviditet (app) og GraviditetsPortalen (webløsning) ikke kan afsluttes til det planlagte tidspunkt. For at skabe en tidsplan, der ikke yderligere presser projektets parter og for sikre, at projektets fase 1 forsat levereres i en samlet leverance planlægges udvikling og accepttest inden sommerferien 2021. Den samlede end-to-end test gennemføres i august 2021 inden pilotafprøvningen.

Pilotafprøvning

På baggrund af ovenstående arkitekturændring gennemføres pilotafprøvningen fra 15. september 2021 til 15. marts 2022. Der er indgået aftaler om pilotafprøvning med fødesteder og deltagende kommuner i Odense og Aabenraa, og der pågår arbejde omkring indgåelse af aftaler med almen praksis og deltagende parter i København. På trods af forskydningen i tidsplanen arbejder vi hårdt på at blive klar til pilotafprøvningen og alt hvad det indebærer af inkludering af gravide til piloten, undervisningen af de sundhedsprofessionelle, teknisk klargøring, planlægning af evalueringsdesign mv. Vi ser frem til at afprøve løsningen og til at få tilbagemeldingerne fra både de gravide og de sundhedsprofessionelle på tværs af de tre sektorer.

Implementeringsstrategi

Implementering af Digital løsning til graviditetsforløb forventes at kunne igangsættes i 2022 med 1. release af løsningen efter pilotafprøvningen. Implementeringsprojektet er under etablering og organiseringen af implementeringen blev godkendt på møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-IT i februar 2021.

For at sikre kvalitet i graviditetsforløbet, hvor alle sundhedsprofessionelle bidrager med bl.a. anamnestiske oplysninger, objektive fund og undersøgelsesresultater, er det vigtigt at implementeringen er koordineret på tværs af alle sektorer på tværs af landsdelene. Grundet det store behov for samtidighed i implementeringsindsatsen er der udarbejdet flere implementeringsstrategier, som sikrer, at der tages højde for såvel de steder, som skal indgå i piloten og de øvrige landsdele. Her indgår således også hensyntagen til, hvorvidt parterne ønsker at implementere op imod GraviditetsPortalen som projektet udvikler eller gennem en direkte integration til eget journalsystem.

Projektet anbefaler en implementeringsstrategi, hvor implementeringen af den digitale løsning ikke forudsætter dyb integration til fagsystemet, da anvendelse af GraviditetsPortalen kan sikre momentum samt give mulighed for at få erfaringer med den digitale løsning forud for en integration til journalsystemet. Projektet er meget opmærksomme på behovet for samtidighed på tværs af sektorer i implementering af den digitale løsning.

 

 

 

 

 

 

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld