Funding - Nyhedsbrev / 19 / Marts 2021
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores Årshjul på hjemmesiden.

Grand Solutions: Life Science, Sundhed, Velfærdsteknologi og Klinisk Forskning

Ansøgningsfrist: 08-04-2021
Behandlingstid: Oktober 2021
Beløb: Samlet budget på 180 mio. kr.

Grand Solutions under Innovationsfonden retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarp fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i viden institutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.
Læs mere om puljen her

InnoExplorer

Ansøgningsfrist: 21-04-2021
Behandlingstid: 12. juni 2021
Beløb: Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

Innoexplorer er et tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel eller samfundsmæssig udnyttelse.
Læs mere her

Interreg 5A

Ansøgningsfrist: 25.05.2021
Behandlingstid: Ukendt svartid
Beløb: Der er få midler tilbage i programmet

Interreg Deutschland-Danmarks formål er, at fremme vækst og samarbejde henover landegrænsen indenfor bla. Erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Interreg Deutschland-Danmark støtter projekter indenfor fire prioriterede områder: Prioritet 1: Innovation Prioritet 2: Bæredygtig udvikling Prioritet 3: Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse Prioritet 4: Funktionelt samarbejde
Læs mere her

AAL – Active Assisted Living

Ansøgningsfrist: 21-05-2021
Behandlingstid: Ukendt svartid
Beløb: €300,000 Maks tilskud per projekt

AAL giver tilskud til projekter, der fremmer sund aldring gennem digitale løsninger og økosystemer. I AAL-programmet spiller slutbrugeren en vigtig rolle i flere dele af processen, herunder co-creation, tests, evaluering og implementering af løsninger. Slutbrugere kan være de ældre selv, en omsorgsperson i direkte kontakt med de ældre – for eksempel pårørende og plejecentre – samt offentlige institutioner og organisationer som bidrager til AAL-produkter eller services gennem organisering, betaling eller facilitering.
Læs mere her

Helsefonden

Ansøgningsfrist: 16-06-2021
Behandlingstid: Ca. 3 måneders svartid
Beløb: Typisk mellem 100.000 og 400.000 kr. pr. projekt

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, samt har implementeringspotentiale. Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.
Læs mere her

Nordea fonden

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist
Behandlingstid: Svar efter 3-4 mdr.
Beløb: Op til 100.000 kr. i lokalpuljen og over 100.000 kr. i støtte til projekter med landsdækkende relevans.

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. Fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt.
Læs mere her

Ole Kirks Fond

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist
Behandlingstid: Svar efter 3-4 mdr.
Beløb: Intet maksbeløb pr. projekt

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond. De støtter sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Det er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier eller under omstændigheder, der udfordrer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Det kan fx være mobning, ensomhed, generel mistrivsel, psykiske vanskeligheder eller vold. Projekterne skal bidrage til at styrke børns trivsel, livsglæde, chancer og handlemuligheder.
Læs mere her