Det Digitale Sundhedscenter – et partnerskabsprojekt

Projektpartnerskabet Det Digitale Sundhedscenter var en markant nytænkning af de kommunale sundhedscentres tilrettelæggelse af tilbud, herunder tilbud til borgere med kronisk sygdom. Projektet blev afsluttet i april 2018

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Digitale løsninger som en del af løsningen

Kommunerne oplever en række udfordringer for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det drejer sig blandt andet om fravalg af tilbud om patientuddannelse som følge af manglende tilgængelighed og fleksibilitet, geografiske afstande mellem borgerne og de kommunale sundhedscentre, begrænsede åbningstider og ventetid som følge af i forvejen fastlagte holdforløb.

Visionen om Det Digitale Sundhedscenter var et bud på, hvordan man ved at integrere digitale løsninger i de kommunale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse kunne løse disse udfordringer.

Visionen handlede overordnet om:

 • At øge fleksibilitet og tilgængelighed af tilbud i de kommunale sundhedscentre

 • At fastholde livsstilsændringer ved at udvikle differentierede indsatser og øge borgernes motivation

 • At ressourceoptimere ved at sundhedsprofessionelle håndterer borgere på tværs af kommunegrænser, og ved at lave et tilbud med fokus på hjælp til selvhjælp til de borgere, der magter det og dermed frigøre ressourcer til et udvidet tilbud med mere sundhedsprofessionel støtte til borgere med størst behov.

Metode

Konceptet for udvikling af Digital Patientuddannelse havde fokus på både sundhedsfaglige emner og emner relateret til den enkelte borgers evne til at håndtere livet med kronisk sygdom.

Konceptet blev udviklet på baggrund af:

 • Eksisterende patientuddannelsestilbud i kommunerne
 • Brugerdreven innovation med borgere
 • Behovsafdækning
 • Test af prototyper
 • Fokusgruppeinterviews med borgere
 • Workshops med sundhedsprofessionelle.

 

Resultater

Projektet har udviklet to digitale patientuddannelser:

 • Lev livet med diabetes
 • Lev livet med hjertesygdom.

Begge indeholder tre elementer, der understøtter hinanden:

 1. Individuel kontakt mellem borger og sundhedsprofessionel, herunder start- og slutsamtaler
 2. Hjælp-til-selvhjælpsforløb i form af en række e-læringsmoduler
 3. Gruppesessioner faciliteret af sundhedsprofessionelle i form af webinarer.

Som afslutning af projektet er der i april 2018 udarbejdet en evalueringsrapport "Digital Patientuddannelse: For borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom", med alle detaljer om projektet.

Formål

Et godt liv med kronisk sygdom ved:

 • at udvikle, afprøve og udbrede digitale tilbud om patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes og hjertekarsygdom
 • at eksperimentere med brugen af forskellige digitale løsninger til formidling af sundhedsfagligt og pædagogisk indhold i relation til forebyggelsestilbud i kommunale sundhedscentre.

Et partnerskabsprojekt

Projektet fik tildelt 3 millioner kroner i støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje ”Sundere liv for alle”.

Bag projektet stod et partnerskab bestående af Region Syddanmark, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding,  Kerteminde, Svendborg og Ærø Kommuner, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

Projektet er fortsat i drift med deltagelse af flere kommuner: Langeland, Nyborg, Assens, Nordfyns og Halsnæs Kommuner. 

Syddansk Sundhedsinnovation stod for projektledelsen.